Over
H. van den Boomen

De oprichting

Met een degelpers, 4 letterkasten, 2 elsen, 1 dresseerplank en een hamer, 2 sleutels voor de pers, 1 oliekannetje en tenslotte de verantwoordelijke voor het maandblad De Katholieke Waarschuwer werd op 2 oktober 1891 de drukkerij die wij nu kennen als drukkerij H. van de Boomen opgericht.

Het doel

In het tijdsbestek voor de eeuwwisseling werd door de Rooms -Katholieke gemeente in Suriname de behoefte gevoeld aan een eigen persorgaan. Zij was van oordeel dat de katholieke stem te weinig doorklonk in de bestaande media en wilde zich een spreekbuis aanschaffen voor het eigen geluid naar haar gemeente toe. De Katholieke Waarschuwer (1891 tot 1956), Surinamer (1894 tot 1956) en Omhoog (1956 - heden) zijn kranten die door het Bisdom werden uitgegeven.

Wisselende naamgeving

In de eerste helft van haar bestaan heeft de drukkerij steeds anders geheten. Volgens de wettelijke bepalingen die in het Suriname van toen golden, moest de drukkerij op naam staan van degene die de leiding had. Van 1891 tot 1938 zijn er vier naamwisselingen geweest, tot het aantreden van Henricus van de Boomen en met hem kreeg de drukkerij haar definitieve en tot nu toe gehanteerde naam

Willy Grunberg

In 1976 werd de drukkerij H. van de Boomen gekocht door Willy Grunberg die er als bedrijfsleider al vele jaren mee gegroeid was. Als eigenaar leidde hij het bedrijf nog twaalf jaar. Na de dood van Willy Grunberg ging de drukkerij over naar zijn zonen die erin geslaagd zijn het bedrijf een nieuwe impuls te geven.

Media Producten

Vele mediaproducten van zeer uiteenlopende aard zijn in de loop der jaren van de persen van drukkerij H. van de Boomen gerold, met informatie bestemd voor diverse doelgroepen. Ook schrijvers als Dobru, Ruud Mungroo en Coen Ooft lieten hun eerste werken hier drukken. En tot vandaag is er een speciale plek voor degenen die kunstzinnige producties in deze drukkerij willen laten vervaardigen

Onze diensten

Al meer dan een eeuw bedienen wij klanten met hoogwaardige druk en printservices. We zijn een trots familiebedrijf met drie generaties printervaring en expertise om elk project uit te voeren volgens uw exacte wensen en specificaties. Naast het drukwerk bent u bij ons ook terecht voor grafisch ontwerp en het ontwikkelen van websites.

Klaar om iets nieuws te creëren?

We zijn gepassioneerd in het creëren van responsief websites, grafisch ontwerp en drukwerk.
Meer informatie over de services waarmee we u kunnen helpen.